Hanke
Kehittämishanke - 160455

Mångspråkig plattform för PRECIKEM-projektens informationsspridning

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.07.2021 - 31.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

De sura sulfatjordarnas betydelse som bakomliggande orsak till en allvarlig försämring av vattendragens välmående är välkänd. En klimatförändring förväntas orsaka mera extrema väderleksförhållanden, med intensivare torka på sommaren och mera nederbörd/avrinning på vintern, vilket har potential att ytterligare förstärka de sura sulfatjordarnas negativa effekter. En kombination bestående av en reglerbrunn för att styra grundvattennivån i ett odlingsfält, underbevattning för att kompensera för avdunstning under torra somrar och PRECIKEM-behandling för att motverka försurningen som är oundviklig under torrperioder, kan vara en nyckel till ett framgångsrikt jordbruk i det framtida klimatet. PRECIKEM-behandlingen, dvs underbevattning med suspensioner av ultrafinkornig kalksten och torv, har utvecklats sedan 2010 i tre olika projekt. Under åren 2010-2014 inleddes utvecklingen av en ny och i innovativ behandlingsmetod i projektet PRECIKEM (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra). Målet med detta projekt var riktade kemiska metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna kan användas av odlare på ett miljömässigt hållbart sätt. I det följande projektet, PRECIKEM II (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk), var målet en metod med miljövänliga substanser som både styr markens pH-värde och syretillgång. I ProPRECIKEM-projektet tas ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad gäller dosering och pumpning, samt en aktiv informationsspridning, görs behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig för jordbruket. Under 2020 har informationsspridningen försvårats. Därför planeras nu en trespråkig informationsplattform i form av en hemsida där PRECIKEM-projektens metodbeskrivningar och resultat publiceras. Vi riktar oss till jordbrukare, myndigheter och forskare, regionalt, nationellt och internationellt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

160455

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

31.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt