Hanke
Investointihanke - 275952

Mannilan Kylätuvan ulkomaalaushanke ”Kyliksen väritys”

Euran Mannilan Kylätoimintayhdistys r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

"KYLIKSEN VÄRITYS" MANNILAN KYLÄTUVAN ULKOMAALAUSHANKE Euran Mannilan Kyläyhdistys ry Mannilan Kylätuvalla on pitkä historia aikanaan olleena kyläkouluna, jonka lakkauttamisen jälkeen se on toiminut kyläyhdistyksen ylläpitämänä kyläläisten sekä myös kylän kesäasukkaiden kohtaamis-, harrastus- ja kokouksien pitopaikkana. Kylätuvan sijainti on Mannilan kylän keskiössä, osoitteessa Akkolanmäentie 63, 27670 Mannila ja kylätuvan ympärillä olevaa maa-aluetta kiertää aita, joka rajaa myös samalla jokakesäisten maisemointilampaiden laitumen. Pihamaalla on myös lasten leikkipaikka keinuineen ja leikkimökkeineen. Lisäksi tontilla on vanha kaunis punamultainen hirsiaitta, jossa säilytetään mm. polttopuita. Kylätuvan ulkomaalaus on ollut jo useamman vuoden tarpeen ja nyt tavoitteena on toteuttaa kunnostushanke kevään ja alkukesän 2024 aikana, toteutusajaksi on kuitenkin varmuuden vuoksi määritelty 15.4.-31.12.2024. Hanke toteutetaan ja koordinoidaan Euran Mannilan Kyläyhdistys ry:n toimesta ja kyläläisten talkootyön avulla, sillä kylästä löytyy aktiivisia ja osaavia henkilöitä kunnostustöitä tekemään. Hanke käsittää ulkopintojen puhdistuksen, pesun ja ulkomaalauksen, jonka jälkeen kylän keskellä sijaitseva kylätupa tulee olemaan entistä kauniimpi ja toimivampi osa kylää ja sen maisemaa. Hankkeesta hyötyvät kaikki kyläläiset kuin myös kylän kesäasukkaat. Tarkoituksena on toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnostamalla vanhaa rakennusta ja tuomalla sille ansaitsemaansa elin- ja käyttöikää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275952

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt