Hanke
Kehittämishanke - 41776

Markkinointifiksaamo

Suomen Yrittäjäopisto Oy

30.04.2017 - 27.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Markkinoinnin ja myynnin ala on viime vuosina muuttunut eniten koko historiansa aikana muutosvauhdin kiihtyessä edelleen. Markkinat globalisoituvat, markkinoinnin ja myynnin suunnittelu sekä toteutus vaativat yhä enemmän tietoa, luovuutta ja oivallusta. Nopeasti kehittyvä teknologia muuttaa nykypäivän markkinointia ja myyntiä perustavanlaatuisesti tavalla, johon yritysten odotetaan vastaavan. Yritysten liiketoiminnassa markkinoinnin ja myynnin merkitys näyttää kasvavan. Maaseutualueiden pk-yritykset ovat huolissaan kyvystä pysyä mukana kehityksessä, mutta toisaalta tiedostavat myös mahdollisuuden muutoksessa. Markkinointifiksaamo-hankkeen tavoitteena on auttaa yrittäjää ymmärtämään modernin, yrityskasvua tukevan markkinointi- ja myyntimallin salat, hyödyntämään osaamista yrityksen käytännön tekemisessä ja innostamaan myös henkilöstöä aktiiviseen markkinointi- ja myyntityöhön niin, että saadaan myynnin ja markkinoinnin koko potentiaali käyttöön. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteet nostavat maaseutualueiden pk-yritysten myynti- ja markkinointiosaamisen tasoa, mikä edesauttaa kasvua, vahvistaa yritysten asemaa ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41776

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

27.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu rajatulle määrälle muita yrityksiä kuin maa- ja metsätalousyrityksiä (yritysryhmähanke 75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt