Hanke
Kehittämishanke - 22463

MaSu – Maaseudun Sukupolvet

Juupajoen 4H-yhdistys r.y.

29.02.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nuorten omat teot tarjoamalla nuorille osallisuutta, tilanteita hyödyntää omia vahvuuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tarkoituksena on tarjota lapislle, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen kautta, kartuttaa maaseututietojaan ja -taitojaan sekä saada omakohtaisia kokemuksia yhdessä tekemisestä maaseudulla. Hankkeen tavoitteet muodostuvat nuorten päämäärätietoisesta osallistamisesta, sukupolvien yhdistämisestä yhteisen toiminnan ympärille, monipuolisen ja neutraalin tiedon jakamisesta sekä maaseudun elinkeinojen tunnettuuden lisäämisestä. Hankkeessa toteutetaan työpajakokonaisuus nuorten viestinnän, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen menetelmillä Maaseutuammatit -teemalla. Maaseututoimijat ja koulu kohtaavat Maaseutu - teemapäivässä, jonka toteuttavat maaseudun toimijat verkostoituen yhdessä. Suomen itsenäisyys on yksi hankkeen teemoista, jonka äärellä eri sukupolvien ja roimijoiden on helppo kohdata ja suunnata katseita niin menneeseen kuin tulevaan. Suomen itsenäisyys -teeman ympärillä toteutetaan Suomen itsenäisyyden 50 juhlavuoden metsikön kunnostus sekä uuden 100 julavuotis metsikön peustaminen. Nuorten hankkeessa toteuttama tiedottaminen ja sisällön jako on todellinen osa hankkeen viestintää tavoittaen sosiaalisen meidan käyttäjiä, paikallista mediaa ja kunnan asukkaita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22463

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt