Hanke
Kehittämishanke - 207860

Matka juurille Vakka-Suomi

Männäisten tori ry

31.08.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Matka juurille Vakka-Suomi on matkailuun liittyvä kehittämis- ja verkostoitumishanke, jonka vetäjänä toimii Männäisten tori ry. Hankkeen tavoitteena on luoda juurimatkailuun perustuva toimijaverkosto Vakka-Suomeen. Juurimatkailu yhdistää erilaisia palveluja, vierailukohteita ja mm. tarinoita. Vakka-Suomen kunnat toimijoineen saavat yhteisen nimittäjän, brändiaihion, jonka avulla markkinoida ja viestiä maaseudun rikkaasta kulttuuriperinnöstä tulevaisuudessa. On sanottu, että kulttuuriperinnön paras turva on sen kestävä käyttö. Juurimatkailun tavoitteena on tuoda esiin kulttuuriperintöä laajasti. Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen, lähimatkailun edistäminen, kestävien liikkumistapojen yhdistäminen (esim. pyöräreitit ja yhteiskuljetukset) ovat eräitä näkökulmia jotka tulevat esille Juurimatkailun tuotteistamisessa. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kartoittaa potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta. Kartoitettavana on myös se, mitä mahdollista lisäarvoa kukin toimija voisi itse verkostolle tuottaa. Olemassa olevien resurssien kokoamisen lisäksi pohditaan miten resursseja tulisi jatkojalostaa. Aineistot kerätään yhteiskehittämällä Juurimatkailuverkostoa ja sen toimintamallia. Hankkeen tuloksena syntyy verkosto ja brändiaihio sekä tulevaisuuden toimintaa luotsaava toimintasuunnitelma, konsepti. Hankkeessa dokumentoidaan potentiaaliset toimijat Vakka-Suomen alueella ja kartoitetaan mitä resursseja heillä olisi antaa verkoston käyttöön ja miten he voisivat hyötyä itse verkostosta. Hankkeen tuotoksena syntyy myös toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma vastaa siihen miten juurimatkailua tuotteistetaan ja markkinoidaan tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan miten verkoston toiminta ja sen rahoitus jatkossa järjestetään. Hankkeen toiminta kohdistuu V-S:n alueella toimiviin yhdistyksiin ja yrityksiin, sekä kuntiin. Hyötyjinä ovat myös alueen asukkaat, matkailijat, juuristaan kiinnostuneet suomalaiset ja ulkomaalaiset tiedonetsijät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

207860

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt