Hanke
Kehittämishanke - 19746

Matkailun yhteistyö- ja yhteismarkkinointihanke

Pälkäneen kunta

31.01.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pälkäneellä on paljon matkailualalla toimivia tai matkailua hyödyntäviä yrityksiä. Tässä hankkeessa kehitetään näiden yritysten yhteistyötä, tuotteistetaan yhteisiä paketteja markkinointiin ja tehdään yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pälkäneen tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta matkailukohteena sekä parantaa pienten matkailualan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19746

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt