Hanke
Kehittämishanke - 93188

Matkalla kalaan

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2019 - 30.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi uusia eri kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali. Hankkeen keskeinen tulokulma on matkailukalastus. Perinteinen kalastusmatkailu on suunnattu aktiivikalastajille ja kalastuksen harrastajille. Matkailukalastus on sen sijaan suunnattu vastaamaan laajemman matkailupalveluita käyttävän kohderyhmän tarpeita. Asiakkuudet otetaan haltuun tarjoamalla "matalan kynnyksen" kalastuselämyksiä jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta kalastuksesta. Tulostavoite1: Palveluntuottajat ja sidosryhmät tunnistavat matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaalin Konkreettisten ansaintamahdollisuuksien tunnistamiseksi järjestetään aktivointitilaisuuksia ja osallistavia työpajoja, joissa liiketoiminnan mahdollisuutta sekä arvoa avataan palveluntuottajille, oheispalvelutuottajille sekä kalastusoikeuden haltijoille. Osapuolet saavat myös tietoa toimintaan liittyvistä vastuista, oikeuksista ja velvoitteista. Tulostavoite 2: Selvitetään ja kuvataan vaihtoehtoisia ansaintamalleja matkailukalastuksessa Kuvataan keskisuomalaisia ansaintamalleja matkailukalastuksessa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi tai olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseksi. Aktivoinnin tuloksena ymmärretään järvien ja lampien kalastusmahdollisuuksien monimuotoisuuden esille tuominen ja tuotteistaminen matkailukalastustuotteiksi. Tavoitteena on myös koota ja käynnistää kaksi yritysryhmähanketta, joissa testataan matkailukalastuksen uusia ansaintamalleja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93188

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt