Hanke
Kehittämishanke - 196939

Matriket Öppet – Ruokamaa avoinna

Aktion Österbotten rf

31.05.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tämän kansainvälisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on edistää lähiruokatuotannon tunnettuutta ja lyhyiden ruokaketjujen kehittämistä ja käyttöä Pohjanmaan ja hankekumppaneiden alueella. Hankkeessa vaihdetaan hyviä käytäntöjä opintomatkojen ja seminaarien avulla. Paikallisten toimenpiteiden avulla kehitetään tuottajien, harrastetuottajien, yritysten ja yhdistysten valmiuksia suunnitella lähiruokaan liittyviä tapahtumia ja toimintoja myös itsenäisesti järjestämällä palvelumuotoilutyöpajoja kiinnostuneille ja kehittämällä yhdessä uusi lähiruokatapahtuma konsepti Pohjanmaan alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

196939

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä