Hanke
Kehittämishanke - 180040

Mehiläispesistä kosmetiikkaa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2021 - 29.11.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmä muodostuu kahdeksasta mehiläistarhausta harjoittavasta yrityksestä, jotka sijaitsevat viiden eri ely-keskuksen alueilla. Hankkeen taustalla on yrittäjien tarve vahvistaa osaamistaan ja kehittää liiketoimintaa mm. tuotevalikoimaa kasvattamalla, mikä parantaa yritysten elinkelpoisuutta ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista. Yhdessä tekemällä on pienten yritysten mahdollista laajentaa osaamista ja toimintaa kustannustehokkaasti. Lisäksi eri yrittäjien erilaiset koulutustaustat ja vahvuudet tuovat hankkeeseen monipuolista osaamista. Hankkeen tavoitteena on -Kehittää mehiläispesän tuotteita hyödyntäviä luonnonkosmetiikkatuotteita ja -tuotesarjoja -Suomalaisten tietoisuuden lisääminen apiterapeuttisista tuotteista viestinnän avulla -Kehitettävien tuotteiden brändin ja markkinoinnin suunnitteleminen -Laajentaa yritysten asiakaskuntaa hyödyntämällä jo olemassa olevia verkostoja sekä kasvattamalla uusia -Hankkeen jälkeen yhteistyö jatkuu ja uusia tuotteita kehitetään edelleen Hanketoteutus koostuu yrityskohtaisista ja yhteisistä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan yritysten osaamista tuoteportfolion laajentamiseksi sekä viestitään apiterapeuttisista tuotteista alan näkyvyyden ja asiakaskunnan laajentamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180040

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt