Hanke
Kehittämishanke - 170393

Meille maalle

Keski-Karjalan Jetina ry

31.08.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Elinvoima, vetovoima, pitovoima. Näiden asioiden parissa tehdään töitä jokaisessa Suomen kunnassa ja seudulla. Kilpailu asujista, työntekijöistä ja yrittäjistä on kovaa kaikkialla. Jotta tässä kilpailussa ollaan mukana, on oltava resursseja tehdä Keski-Karjalaa houkuttelevammaksi, lisätä tarjontaa ja markkinoida seutua. Korona on tehnyt maalla-asumisesta, maallemuutosta, monipaikkaisuudesta ja etätyön tekemisestä trendikästä. Etätyöstä on koronapandemian myötä tullut ”uusi normaali”. Monipaikkaisuus korostuu tässä ajassa. Vapaa-ajan asukkaat ovat viettäneet koronan aikaan paljon aikaa seudulla, osa tehden etätöitä. Muuttajille ja kesäasuntoja etsiville on liian vähän hinta-laatusuhteiltaan hyvää tarjontaa. Asumiseen tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja ja erityisesti maaseutumaista tarjontaa. Jotta kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan, on tarjontaa lisättävä ja markkinoitava seutua asuin- ja vapaa-ajan paikkana sekä mahdollisuuksia tehdä töitä täältä. Markkinointitoimia tarvitaan erityisesti silloin, kun pandemia helpottaa ja ihmiset alkavat palata niin sanotusti normaaliin elämään, jotta maalla-asumisen trendi saataisiin säilymään. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on saada seudulle uusia vakituisia asukkaita - samalla työntekijöitä, yrittäjiä, vapaa-ajan asukkaita ja kävijöitä retriitteihin. Tavoitteena on: - Lisätä markkinoille myytäviä ja vuokrattavia kohteita erilaisia asumistarpeita varten. - Etsiä uusia, innovatiivisia asumisratkaisuja. - Koota ja ”tuotteistaa” uuden asukkaan/vapaa-ajan asukkaan palvelupaketteja. - Hyödyntää monipaikkaisten henkilöiden osaamista ja verkostoja seudun kehittämisessä. - Markkinoida etätyömahdollisuuksia eri kohderyhmille (tilat, yhteydet, verkostot). - Laatia ”käytännön tietolaari”: mökkiläisten ja etätyöläisten tarpeisiin sähköinen tietopankki. - Lisätä digiyrittäjyyttä Keski-Karjalassa. - Lisätä Keski-Karjalan tunnettuutta ja markkinoida aluetta asuin- ja vapaa-ajan seutuna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

170393

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt