Hanke
Kehittämishanke - 18590

Meiltä meille

Ruoveden 4H-yhdistys r.y.

31.12.2015 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään millaisia tarpeita ja toiveita Ruoveden nuorilla on omien vapaa-ajanviettomahdollisuuksiensa suhteen. Nuoret pääsevät myös toteuttamaan omia projekteja, joilla edistetään nuorten aktiivisuutta ja viihtymistä paikkakunnalla. Kilpailulla etsitään nuorten omia näkökulmia siihen, mikä Ruovedellä on hyvää. Hankkeessa halutaan edistää iloa ja innostusta nuorten elämässä ja nuorten kiintymistä kotipitäjäänsä. Tarkemmat tiedot hankesuunnitelmassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18590

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt