Hanke
Kehittämishanke - 159014

MeLeirit – Merkityksellinen leirikoulu – verkoston rakentamishanke

Päivölän Opiston Kannattajayhdistys ry

11.02.2021 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana kootaan ja kehitetään alueen toimijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä leirikouluhankkeen ja matkailun näkökulmaa varten. Päätarkoitus on kartoittaa Valkeakosken ja Akaan ympäristön yrityksiä sekä eri toimijoita, niin että saadaan aikaan ryhmä/verkosto, jonka kanssa voidaan jatkossa kehittää ohjelmallinen leirikoulutuote. Tarkoitus on myös kartoittaa sellaisia toimijoita, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana matkailutoiminnassa, mutta joilla on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa leiritoiminnan sisällöksi. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalousyrittäjät, perinnetietoa omaavat henkilöt, kuten metsästysseurat, Martat, kotiseutuyhdistykset, nuorisoyhteisöt, partiolaiset tai urheiluseurat. Kehittämishankkeen tarkoitus on siis kartoittaa yhteistyökumppaneita: yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa leiritoimintaa voidaan tulevaisuudessa jalostaa valmiiksi tuotepaketiksi. Tavoitteena on, että eri toimijoiden osaaminen tulee paremmin näkyväksi, ja uusia mahdollisuuksia avautuu myös niille, jotka eivät ole osaamistaan aiemmin ajatelleet tuotteistaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

159014

Aloituspäivämäärä

11.02.2021

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt