Hanke
Kehittämishanke - 24559

Merkki päällä

Kannuksen Ura r.y.

01.06.2016 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Uran toiminta on laajentunut ja jo ennestään vahva juniorityö on kantanut hedelmää niin, että lapsia ja nuoria on runsaasti toiminnassa mukana. Uusien toimintamallien ja rahoituskanavien löytäminen on yksi tärkeimmistä edellytyksistä, jotta toimintaa voidaan viedä eteenpäin. Hankkeen avulla pyritään rohkeasti löytämään merkittävää yhteistyötä eri lajien välille madaltamalla toiminnallisia raja-aitoja. Toiminnassa on mukana satoja lapsia. Heille pitää pystyä antamaan mahdollisimman hyvät liikunnalliset lähtökohdat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

24559

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt