Hanke
Investointi - 129954

Mitä tehtäis

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

30.04.2020 - 28.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kukoistavan ja menestyvän alueen viitekehys koostuu neljästä ”voimaisuudesta”; elinvoimaisuudesta, vetovoimaisuudesta, pitovoimaisuudesta sekä valovoimaisuudesta. Lisäksi tarvitaan kipinä- ja kitkatekijöitä. Jokainen voimaisuuden osa-alue tukee toista, eikä niitä voi edes erottaa toisistaan. Vetovoimaisuudesta puhutaan paljon, mutta pitovoima jää usein sen varjoon. Näin ei saisi olla, sillä monesti helpompaa on pitää asukas, kun houkutella uusia. Ihmiset viihtyvät alueella paljolti omien kokemusten, havainnoiden ja tyytyväisyytensä kautta. Hyvinvoiva, sujuva arki on kullanarvoista. Tämän toteutuessa, me kaikki viemme positiivista tarinaa kotiseudustamme muuallekin ja toteutamme myös valovoimaisuuden viestiä. Meidän kotiseutu on paras! Sanoo silloin jopa muuten niin vaatimaton pohjois-satakuntalainenkin. Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Mitä tehtäis”, jolla pyritään vahvistamaan edellä kuvattuja voimaisuuksia. Tavoitteena on pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129954

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

28.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt