Hanke
Investointihanke - 272838

Moottoriradan kunnallisen veden ja jäteveden rakentaminen

Lapuan Urheiluautoilijat r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja Lapuan Urheiluautoiljat ry. Moottoriradan kunnalisen veden ja jäteveden rakentaminen. Tavoitteet saada kunnallinen vesi ja jätevesi kyseiselle alueelle. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina autourheilijat ympäri suomen ym. muut radan käytöstä kiinnostuneet. Toteutus aika 18.12.2023-31.12.2025

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272838

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt