Hanke
Kehittämishanke - 147661

Museo mukana – kulttuuri liikuttaa. Paimion kotiseutumuseoalueen kehittäminen osaksi paikallista virkistystoimintaa.

Paimion kaupunki

31.12.2020 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Museo mukana - kulttuuri liikuttaa -hankkeen tavoitteena on Paimion Museonmäen kehittäminen ja alueen kulttuurihistorian ja perinnerakennusten esille tuominen. Tavoitteena on lisätä paikallishistorian tunnettavuutta kuntalaisten ja vierailijoiden keskuudessa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa paikallisesta elämästä ja menneisyydestä rakennuksiin liittyvän historiatiedon ja tarinoiden kautta. Hankkeessa tuotetaan alueelle opastauluja, mobiiliopasteita sekä tapahtumia, joilla ulkomuseoalueelle ja läheiselle ulkokuntoiluaulueelle saadaan lisää käyttäjiä. Hanke lisää omatoimista kulttuurinkulutusta sekä lähivirkistysalueiden käyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

147661

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt