Hanke
Kehittämishanke - 16131

Myötätuulta menneestä

Karvian matkailuyhdistys ry

31.12.2015 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeella on tarkoitus saada kulttuurillisten kokemusten välityksellä uusia kulttuuripalveluja, joilla olisi työllisyyttä lisäävä vaikutus. Hankkeen aikana olisi tarkoitus sitouttaa myös nuoria yrittäjyyskasvatuksen myötä miettimään uusia työn toteuttamistapoja ja kansainvälistä kanssakäymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16131

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt