Hanke
Kehittämishanke - 48511

Nälkämölammen kunnostustyö

Oivangin vesistön hoitoyhdistys ry

16.06.2017 - 18.05.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nälkämölampi, noin 10 km Kuusamon keskustan pohjoispuolella, on erittäin pahasti rehevöitynyt lampi, joka on sinilevästä vihreä kesäkuun puolivälistä syyskuulle. Lampi laskee Oivangin järveen, jonka vesi on hyvää vauhtia puhdistumassa mm. Oivangin vesistön hoitoyhdistyksen tekemän laajan kosteikkoalueen takia. Nälkämölammen vesi likaa Oivankia merkittävästi. Yhdistys alkoi suunnitella Nälkämön puhdistamista keväällä 2016. Toimenpiteet täsmennettiin palaverissa lammen rannalla 15.6.2016 SYKE Oulun edustajien Seppo Hellsten ja Satu Maaria Karjalainen kanssa. Biomanipulaatiota kokeiltiin syksyllä 2016. Ammattikalastajan mukaan niin rehevässä vedessä ei kalaa merkittävästi löytynyt. Seuraavaksi vaiheeksi ehdotettiin kemikalointia, jossa rehevöittävät kemikaalit, tärkeimpänä fosfori, saadaan stabiloitua lammen sedimenttiin. Nälkämölammen läpivirtaus on kosteikon ansiosta pudonnut viidesosaan siitä mitä se oli ennen kosteikkoa. Tämä antaa kemikaloinnin onnistumisella hyvät mahdollisuudet. Tavoitteena on puhdas Nälkämölampi. Hankkeen budjetti on 20 000 euroa, josta yhdistys rahoittaisi 10 000 euroa itse jäsentensä talkootöillä keräämien varojen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48511

Aloituspäivämäärä

16.06.2017

Loppumispäivämäärä

18.05.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt