Hanke
Kehittämishanke - 42224

Napapiiri

Sallan kunta

16.04.2017 - 31.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sallan kunnan eteläosassa, Hautajärven kylässä, sijaitsee napapiiri. Tällä hetkellä napapiiriä ei ole hyödynnetty Hautajärven kylän ja Sallan ja lähialueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa napapiirin sijainnista Sallassa ja tehdä siitä yksi Hautajärven kylän ja Sallan tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja liittää Sallan brändiin uusi, sitä tukeva ydinteema, joka syntyy napapiiriteeman ympärille. Hautajärven kylän ja Sallan alueen napapiiri erottuu muista Napapiiri-tuotteista (Joulupukki, ostokset yms.) keskittymällä korostamaan pohjoisen napapiiriin mukanaan tuomia luonnon ja paikallisen kulttuurin erityisolosuhteita. Hankkeessa suunnitellaan napapiirin vetovoimaisuutta lisääviä elementtejä, infraa, tuotteita ja palveluita. Konseptisuunnitelman lopputuloksena on sähköinen Ideakirja Napapiirin konseptin toteuttamisesta. Ideakirjassa tuodaan esiin konseptin pääviesti sekä sitä toteuttavat toimenpideideat. Ideakirja laaditaan yhdessä paikallisten asukkaiden, yhdistysten, yrittäjien sekä Sallan kunnan kanssa. Konseptia toteuttavien toimenpiteiden priorisointia tehdään ajatusjalostamossa. Ideakirjan osana on toimenpidesuunnitelma kustannusarvioineen, jonka pohjalta voidaan aloittaa toimenpiteiden toteutus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42224

Aloituspäivämäärä

16.04.2017

Loppumispäivämäärä

31.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt