Hanke
Kehittämishanke - 9099

När och här – näringsliv- och yrkesutbildning

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

14.06.2015 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet innehåller en utredning och aktiviteter för att åstadkomma ett samarbete mellan Närpesregionen och Härnösands kommun i Sverige. Projektet analyserar och diskutetar fram samarbetsaktiviteter för utvecklingsarbete inom näringsliv och utbildning. Genom ett antal fysiska träffar och ett seminarium med deltagare från ett brett spektra av samhällsfunktioner utvecklas ett eller flera samarbetesprojekt mellan regionerna och de verksamma aktörerna. Under projektets genomförande verkar projektägaren aktivt för att skapa tillräckligt med kontaktytor i Härnösand och intressera olika grupper av personer/funktioner för ett samarbete som ger en utveckling för samtliga deltagande parter. En öppen kommunikation mellan projektägaren och företrädare för Härnösands kommun. företagarna, utbildningen och enskilda aktörer har en hög prioritet vid genomförandet. Utöver projektägaren involveras även yrkesakademins utbildningsenhet i Närpes.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9099

Aloituspäivämäärä

14.06.2015

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt