Hanke
Kehittämishanke - 278371

Nauta ja Maito Länsi

Nautasuomi Oy

- 27.02.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nauta ja Maito Länsi -hankkeen ydintavoitteena on kokonaisvaltainen lähestyminen nautakarjatilojen kehittämiseen. Kehitystä haetaan johtajuustaitoja vahvistamalla saaden aikaan kestävyyttä ja jatkuvuutta tuotannon eri osa-alueille esimerkiksi kasvattamalla tilojen investointiosaamista. Hankkeen tuloksena tuottajien ymmärrys tilan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kasvaa, mikä lisää tilan tuottavuutta ja kannattavuutta. Lisäksi hankkeessa edistetään nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavaa osaamista: muutoskestävyyttä, älymaatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä tilojen välistä verkostoitumista. Hankkeen läpileikkaavana motiivina on tilojen toiminnan ympäristö– ja ilmastokestävyyden lisääminen sekä tulevaisuuteen katsovan, positiivisen ilmapiirin luominen. Hankkeen toiminta koostuu kahden teeman ympärille: Tilojen jatkuvuuden turvaaminen ja investointivalmiuden edistäminen sekä Tilojen muutoskestävyyden, kannattavuuden ja vastuullisuuden kehittäminen. Teemoilla tavoitellaan tuotannon johtamista kohden kestävää tulevaisuutta ja jatkuvuutta yli sukupolvien. Hankealueena on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat (Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueella). Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta kaikki hankealueen kotieläintilat ja myös kasvinviljelytilat, jotka suunnittelevat yhteistyötä karjatilan kanssa rehuntuotannossa tai lannan hyödyntämisessä tai suunnittelevat nautakarjatuotannon aloittamista. Hankkeen toteuttavat Nautasuomi Oy, Osuuskunta Maitosuomi sekä Osuuskunta Pohjanmaan Liha. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 28. 2.2027.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278371

Loppumispäivämäärä

27.02.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt