Hanke
Investointihanke - 256894

Nukarin Pirtin kunnostushanke

Nukarin Haka r.y.

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Nukarin Haka Ry, joka on Nurmijärven Nukarilla toimiva urheiluseura. Seura on perustettu vuonna 1931 ja sillä on 161 jäsentä. Hanke kohdistuu Nukarin Pirttiin, joka on vuonna 1935 Lotta Svärd –järjestön rakennuttama hirsirunkoinen rakennus. Hankkeessa toteutetaan Nukarin Pirtille seuraavat toimenpiteet: 1) Ilmalämpöpumppujen asennus keittiöön, ruokailutilaan ja saliin, 2) Hormien massaus, pönttöuunien muurinhalkeamien korjaus sekä palotikkaiden asennus, 3) Ulkovalaistuksen ja ulkoportaiden perusparannus sekä piha-alueen kunnostus Hankkeessa tavoitellaan edellä mainittujen toimenpiteiden kautta Nukarin Pirtin energiatehokkuuden, palo- ja yleisturvallisuuden sekä piha-alueen viihtyisyyden parantamista sekä näiden toimenpiteiden kautta Pirtin nykyaikaistamista koko kyläyhteisön yhteiseksi olohuoneeksi. Hankkeen vaikutuksesta Nukarin Pirtin ylläpitäminen vapaaehtoisvoimin helpottuu ja ylläpitokustannukset laskevat. Aktiivisten vapaaehtoisten aikaa vapautuu kylän tapahtumien järjestämiseen enemmän, jolloin kohderyhmänä olevat kyläläiset voivat kokea tapahtumien kautta entistä enemmän yhteisöllisyyttä. Hyödynsaajina on kylän lisäksi lähikuntien asukkaat, jotka vuokraavat Pirttiä juhlakäyttöön. Hankkeen toteutuspaikka on Nukarin Pirtti Nurmijärven Nukarilla. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana ja se on valmis viimeistään lokakuun 2024 lopussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256894

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt