Hanke
Kehittämishanke - 259709

Nuorisoseurat museossa

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura r.y.

- 30.07.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nuorisoseurat museossa -hankkeella kehitetään Laihialla sijaitsevan Suomen nuorisoseuramuseon toimintaa ja luodaan museon ympärille erityyppisiä oheistoimintoja. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.-31.7.2025. Hankkeen toimenpiteillä halutaan lisätä kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä vahvistaa paikallisidentiteettiä. Samalla lisätään Laihian tunnettuutta, edistetään matkailua ja osallistutaan alueen museoiden yhteistyöverkoston rakentamiseen ja vahvistamiseen. Hankkeen kolme tavoitetta ovat nuorisoseuramuseon kokoelmien digitoiminen, museokulttuurin saavutettavuuden edistäminen ja museon näyttelytoiminnan rikastaminen muun muassa erilaisia tapahtumia järjestämällä. Lisäksi hankkeessa käynnistetään kaikenikäisten harrastus- ja ryhmätoimintaa nuorisoseurajärjestön värikkään ja vaiherikkaan taipaleen innoittamana. Toimintojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259709

Loppumispäivämäärä

30.07.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt