Hanke
Kehittämishanke - 56002

Nuorten tarinat näkyviksi

Hämeenkyrön kunta

31.10.2017 - 26.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa pehmeäkantinen kirjanen nuorten tarinoista tuoden etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen tarpeellisuutta ja työmuotoja näkyväksi. Tarinallistamisen kautta pyritään myös voimauttamaan mukana olevia nuoria oman tarinan läpikäymisellä positiivisessa valossa ja oman äänen esiin tuomisella. Työllisyyspalveluiden yhteistyöverkostot saavat hankkeen tuotoksen myötä tarkemman ja paremman kuvan nuorten aikuisten matalan kynnyksen palveluista sekä päättäjät niiden tarpeellisuudesta. Tätä kautta tavoitteena on saada palveluille vakaampi asema ja parantaa nuorten ohjautumista palveluihin oikea-aikaisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

56002

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt