Hanke
Kehittämishanke - 8302

Olipa kerran Vihreä Sydän -tarinallistamishanke

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

30.09.2015 - 14.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kerätä alueen tarinoita ja synnyttää niiden avulla uusia matkailumahdollisuuksia. Hankkeen avulla luodaan mahdollisuus tallentaa, säilyttää, kehittää ja hyödyntää kulttuuriperintöä ja paikallishistoriaa. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. alueen historiatiedon ja tarinoiden kerääminen ja koostaminen tarinallista tuotteistamista varten. Aluetta, sen luontoa, kulttuuriperintöä, palveluita ja ihmisiä koskevan materiaalin (uuden ja vanhan) kartoittaminen. Tarinoiden karsiminen yhdessä matkailuyrittäjien kanssa alueen paikalliset ominaispiirteet, luonne ja resurssit huomioiden, tiedon digitalisointi ja siirtäminen verkkosivuille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8302

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

14.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt