Hanke
Kehittämishanke - 20265

Osallisuus ja työ Joutsenten reitillä

Sastamalan kaupunki

31.07.2016 - 26.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla on tarkoitus vastata kuntien muuttuvaan rooliin työllisyyden edistämisessä sekä etsiä ja kokeilla keinoja helpottamaan työllisyydenhoidon kasvavia haasteita. Hankkeella tavoitellaan hankkeeseen osallistuvien kuntien alueella asuvien nuorten työllisyysasteen nostamista ja nuorten työllistymistä. Nuorisotyöttömyyden kasvun taittuminen edellyttää yhteistyötä elinkeinolämän, koulutuksen järjestäjien ja palveluohjausta tekevien tahojen välillä. Asetetut tavoitteet eivät ole kuntien lakisääteistä tehtävää. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on maaseudun työttömät nuoret, joille haetaan hankkeen kautta työllistymismahdollisuuksia kotiseudun yrityksistä sekä osallisuutta tukevaa toimintaa alueen järjestöistä. Hankkeen avulla kehitetään uusia, innovatiivisia kokeiluja työllisyyden hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20265

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt