Hanke
Kehittämishanke - 17001

OULUN SEUDUN LAAJAKAISTASELVITYS

Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista

01.06.2016 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluhankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi valituille alueille, selvitetään onnistumisen edellytykset toiminnan käynnistymiselle, sekä informoidaan aktiivisesti kuntalaisia hankkeesta ja kartoitetaan julkisen sektorin sähköisten palvelujen sisältöjen nykyiset käyttömahdollisuudet ja kehitystarpeet. Kuntalaisinformaation tarkoituksena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Tämä edellyttää tehokasta tiedottamista ja sen perusteellista suunnittelua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17001

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt