Hanke
Investointihanke - 265817

Paltamon koirapuisto

Paltamon kunta

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa Paltamon kunta. Tavoitteena on rakennuttaa Paltamon kirkonkylälle Eino Leino puiston yhteyteen koirapuisto palvelemaan kuntalaisia, kesäasukkaita, matkailijoita ja muita ohikulkijoita. Hankkeessa hankitaan koirapuiston aitaus, siihen valaistus sekä rakennetaan kulkuväylä koirapuistoon torialueelta. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana Paltamossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265817

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt