Hanke
Investointihanke - 265914

Paltamon kuntoportaat

Paltamon kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen hallinnoijana toimii Paltamon kunta, joka on n. 3200 asukkaan kunta Oulujärven rannalla Kainuussa. Hankkeessa rakennetaan kuntoportaat Paltamon kirkonkylän alueelle Metsätielle (Metsätien ja Lampitien väliselle alueelle ns. vanhan paloaseman rinteeseen), josta avautuu hieno maisema Oulujärvelle. Kuntoportaat ovat yksi kuntalaisten eniten toivoma liikuntaolosuhteiden kehittämisehdotus. Hankkeella edistetään eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja vastataan myös välillisesti alueelliseen ja valtakunnalliseen liikkumattomuuden haasteeseen luomalla edellytyksiä uusilla olosuhteilla kuntoportaiden muodossa liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Hankkeen toteutus sijoittuu vuodelle 2024. Hankkeen tuloksena syntyvät kuntoportaat, jotka rakennetaan ja merkitään kuntakeskuksen alueelle. Kuntoportaat edistävät jatkossa paltamolaisten omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia, luontoliikuntaa ja virkistyskäyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265914

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt