Hanke
Valmisteluraha - 258047

Palveluiden uudistaminen osaamista kehittämällä

YritysKannus Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmistelemme yritysryhmähanketta Kannuksen pienyrittäjille. Yhteisenä tavoitteena on erilaisten ja eri aloilla toimivien yrittäjien törmäyttäminen ja sitä kautta uusien palveluiden markkinointimateriaalin tuottaminen ja some-kanavien tehokas käyttö, sekä yhteistyön tiivistäminen yrittäjien kesken, jotta yrittäjät voivat tarjota täysin uusia palveluita ja lisätä myyntiään. Tapaamme yrittäjiä ja kasaamme 3-10 yrityksen ryhmähankkeen vuoden 2023 loppuun mennessä. Ostamme yritysryhmähankkeen valmistelutyön asiantuntijapalveluna. YritysKannus Oy hallinnoi hanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258047

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt