Hanke
Kehittämishanke - 14424

Partalan viisi vuosisataa

Juvan kunta

31.08.2015 - 20.12.2018

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Partalan viisi vuosisataa -hankkeen tarkoituksena on päivittää ja täydentää Juvan kunnan omistuksessa olevan Partalan kartanon historia tähän päivään. Hanke tulee olemaan kolmivuotinen, sekä arkeologian että kansatieteen tutkimusmenetelmiä hyödyntävä monitieteellinen tutkimus, jossa myös alojen opiskelijat saavat kenttätyökokemusta. Tutkimuksen lopputuotteena on aineisto, joka toimii työkaluna niin alueen matkailupalveluiden, elinkeinotoiminnan kuin kulttuuripalveluidenkin kehittämisessä, kuin myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa. Hyvin dokumentoitu aineisto poikii mahdollisesti myös lisätutkimuksia ja opinnäytetöitä tulevaisuuden tutkijoiden käytössä. Hankkeen kehitystavoitteena on lisätä paikallista aktiivisuutta ja kehittää edelleen Partalaa paikallisen yhteisön kiintopisteenä. Hankkeen tuloksena syntyvän aineiston pohjalta voidaan hankkeen jälkeen toteuttaa suurelle yleisölle suunnattu julkaisu, jossa esitellään tarkentunutta kuvaa Partalan historiasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14424

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

20.12.2018

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt