Hanke
Kehittämishanke - 11807

Perinnematkaillen vuoteen 2020

Ykkösakseli ry

01.08.2015 - 26.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla edistetään paikallista matkailutoimintaa kahden Leader-ryhmän alueella aktivoimalla alueen toimijoita löytämään oman alueensa historian ja erityispiirteiden tuomat mahdollisuudet. Hankkeessa toteutettavien tapahtumien ja retkien aikana alueelle muodostuu uusia tai entistä vahvempia verkostoja matkailutoimijoiden ja yhdistysten välille. Yhdistykset toimivat tärkeänä linkkinä alueen vahvuuksien ja historian tuntemuksessa. Alueen toimijoiden yhteistyö kotiseutunsa kehittämisessä luo yhteisöllisyyttä ja sitouttaa eri-ikäisiä toimijoita. Kokemuksen vaihtoa ja hyviä käytäntöjä haetaan sekä kotimaasta että ulkomailta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11807

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt