Hanke
Kehittämishanke - 146744

PESTIS – kotipalveluyritysten yhteistyön kehittämishanke

Savitaipaleen kunta

13.10.2020 - 29.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Palveluja kotiin tuottavien yrittäjien verkostoituminen ja palvelukokonaisuuden rakentaminen siten, että palvelujen tarpeessa olevien ja heidän omaistensa on helppoa hankkia kaikki tarvitsemansa peruspalvelut yritysryhmältä. Palveluihin kuuluvat kodinhoito ja hoivapalvelut, kotisairaanhoito, kodin ja piha-alueiden kunnossapito ja kunnostus, Pitopalvelu ja kuntoutuspalvelut. Hankkeeseen sisältyy myynti-, vero-, sekä tiimikoulutusta yritysryhmän toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa toteutetaan uusien markkinointituotteiden suunnittelua ja toteutusta ryhmälle. Hankkeessa mukana olevien yritysten kotisivuille luodaan linkitys PESTIS -yritysryhmään ja sen palveluihin. Toimenpiteisiin sisältyy myös hankkeeseen osallistuvien yritysten oman markkinoinnin kehittämistä ja toteuttamista (esim. videotuotannot ja kotisivujen päivitykset) sekä myynnin suunnittelua ja organisointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

146744

Aloituspäivämäärä

13.10.2020

Loppumispäivämäärä

29.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt