Hanke
Kehittämishanke - 102124

Plasmatekniikka ja väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa

Luonnonvarakeskus

31.12.2019 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on selvittää plasmatekniikan ja väkevän typpiveden soveltuminen typen kierrätykseen ja typestä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseen luonnonmukaisessa tuotannossa ja biolaitosten kautta tapahtuvassa ravinnekierrossa. Hankkeessa on kenttäkoetoimintaa ja tulosten käytäntöön saattamista demonstraatioiden muodossa. Hankkeessa kumppanina on Gasum Oy (https://www.gasum.com/Yrityksille/), Soilfood Oy (https://www.soilfood.fi/) ja norjalainen N2 Applied AS (https://n2.no/).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102124

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt