Hanke
Kehittämishanke - 275694

Pohjois-Karjalan älykkäät kylät aktivointihanke

Keski-Karjalan Jetina ry

- 30.08.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke on maakunnallinen yhteistyöhanke, jossa aktivoidaan, etsitään ja valitaan toimialueen kuntien kyliä ja yhdistyksiä kolmeen erilaiseen teemaan toteuttamaan yhteisiä, teemoja edistäviä toimenpiteitä. Hankkeessa maakunnallisesti edistettävät teemat ovat 1) Elävät, kehittyvät kylät 2) Erikoistuvat kylät ja 3) Hiljentyneet kylät. Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan teemoihin soveltuvia kyliä myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta, mikäli niistä saadaan lisäarvoa hankkeen tavoitteiden edistämiseen. Hankkeeseen mukaan lähteneistä kylistä ja yhdistyksistä muodostetaan kolme maakunnallista teemaryhmää. Ryhmissä ideoidaan, suunnitellaan ja kokeillaan teemoittain uusia älykkäitä teemojen tavoitteita palvelevia toimenpiteitä. Apuna ideointi- ja suunnittelutyössä käytetään kokemusasiantuntijoita, lakiasiantuntijoita, tutkimustietoa, inspiroijia ja teknologiaa. Ideoinnin ja ryhmätyöskentelyn pohjalta tehdään jokaiselle teemaryhmälle Älykäs kylä strategia eli käytännön tason toimenpidesuunnitelma kunkin teeman käytännön toteutuksen tueksi. Toimenpidesuunnitelmien toteutukseen varataan Leader-ryhmissä Älykäs kylä –rahoitusta ja niille avataan yhteisiä teemahakuja. Kokeiltuja onnistuneita toimenpiteitä tuodaan muiden kylien ja yhdistysten tietoon esimerkkien ja monipuolisen viestinnän avulla. Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan alueella vuosien 2024-2027 aikana. Hankkeen tuloksena syntyy kolme Älykäs Kylä strategiaa sekä strategioita toteuttavia toimenpiteitä. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Karjalan alueen asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275694

Loppumispäivämäärä

30.08.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt