Hanke
Investointihanke - 257670

Pohjojärven kuntopolku

Pahkakylän kalastusseura ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuntopolun rakentaminen Pohjojärven penkalle. Hankkeen toteuttaja on Pahkakylän Kalastuseura ry. Ojan puhdistus, penkan tasaus ja suodatinkankaan asennus ja sorastus. Tavoitteena kyläläisten virkistyskäyttö. Kylän yhteistoimintojen kehittäminen ja lisääminen. Liikunnan lisääminen. Kohderyhmä kaikenikäiset ihmiset. Toteutusaika v.2023- 2024. Alue Pohjois-Pohjanmaan/Nivala/ Pahkakylä. Tavoitteena hankkeelle on kyläläisten ja lähikylien aktiivisuuden lisääminen yhteistoimintaan sekä kuntoiluun. Tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia ja toimintoja myös naapurikylien kanssa. Yksi keskeinen tavoite on yhteistoiminnan lisäksi asumisviihtyvyyden lisääminen kylällä, joka lisää kylän elinvoimaisuutta terveysvaikutuksien lisäksi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257670

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt