Hanke
Kehittämishanke - 211532

Potkua kasvuun kyliltä

Ylivieskan kaupunki

31.12.2022 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda vahvemmin esille Ylivieskan monipuolista kylärakennetta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan kylien vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä laaditaan kylille kyläsuunnitelmat. Yhteistapahtumilla tuodaan kylät vahvemmin esille ja lisätään kylätietoisuuden kautta niiden vetovoimaa. Kylät ovat osaltaan houkuttelevia vaihtoehtoja esimerkiksi paluumuuttajille tai väljempiä asumismahdollisuuksia etsiville uusille asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

211532

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt