Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 14298

PULTTIMAJA KOTA-HANKE

Kortejärven Ympäristön metsästysseura r.y.

31.08.2015 - 04.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Haapajärven kaupungin luoteis-pohjoisosassa toimiva Kortejärven Ympäristön Metsästysseura ry rakentaa kotarakennuksen virkistyskäyttöön Haapajärven seurakunnalta 30 vuodeksi vuokratulle Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevalle Ronkaalan tilan (069-401-19-99) noin 0,20 ha:n suuruiselle tontille ns. Hanhilammen maastoon. Tontti on kivikkoisessa rinteessä jossa kasvaa tällä hetkellä taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Tontti sijaitsee Haapajärven keskustasta noin 10 km:n etäisyydellä Jämpsänkallion metsäautotien läheisyydessä ja on näin autollakin mahdollisuus päästä lähietäisyydelle kodasta (karttaliite 1). Metsästysseurassa on jo pitkään suunniteltu metsästäjien ja samalla metsästysseuran alueella muiden luonnossa liikkuvien toiveesta kauniissa luonnossa ,metsässä sijaitsevaa ,yhteistä levähdys-, evästys- ja taukopaikkaa mahdollisesti kokoontumistilaakin samalla. Kotaa suunniteltiin aluksi Kuuhingon Metsästysmajan ja Kuuhinkolammen alueelle mutta nyt löydetty Haapajärven seurakunnan alueella Hanhilammen läheisyydessä sijaitseva luonnonkaunis paikka todettiin monikäyttöisemmäksi ja laajempaa ihmismäärää palvelevaksi paikaksi. Haapajärven seurakuntaa pyydettiin yhteistyökumppaniksi mukaan hankkeeseen ja seurakunta suhtautui myönteisesti hankkeeseen antaen luvan maanvuokraukseen ja rakennusluvan hakemiseen. Hankkeen toteuttaja: Kortejärven Ympäristön Metsästysseura ry Kortejärven Ympäristön Metsästysseura ry tulee vastaamaan kodan ylläpidosta, ympäristön siisteydestä sekä polttopuiden saatavuudesta. Hankkeen yhteistyökumppanit: Haapajärven seurakunta, Haapajärven kaupunki Kohderyhmä/käyttäjät hyödynsaajat: Kota on tarkoitettu kaikille luonnossa liikkujille virkistyskäyttöön. Kotaa tulevat käyttämään ainakin Haapajärven kaupungin asukkaat ja seurakuntalaiset , metsästysseurojen jäsenet/metsästäjät, marjastajat, moottorikelkkailijat sekä alueella, luonnossa satunnaisesti liikkuvat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14298

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

04.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt