Hanke
Kehittämishanke - 75181

Puumalan reitistöhanke

Puumalan kunta

31.07.2018 - 15.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Puumalan kunnan alueella sijaitsee useita eri vaiheissa ja eri vuosina toteutettuja reittejä niin maalla kuin vesillä. Osa reiteistä on valmiita reittejä, joissa on tehty joko suulliset tai kirjalliset sopimukset maanomistajien kanssa, reiteillä on opasteet ja myös ylläpidosta on sovittu. Osalla reiteistä on puolestaan alustavat suunnitelmat olemassa, on tehty esiselvitys ja maanomistajien kanssa neuvoteltu, mutta reitin perustaminen tarvitsee ulkopuolista resurssia. Muutama reitti on suunnitteluvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on yhtenäisen pyöräily-, patikointi- ja melontareitistön kehittäminen, mikä liikuttaa matkailijoita, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Reitit ovat tärkeitä kannustimia niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaisten terveyden edistämisessä liikunnan kautta. Reittejä tarvitaan mm. patikointiin, retkeilyyn, kiipeilyyn, pyöräilyyn, melomiseen, veneilyyn, matkailun oheispalveluiksi, retkiluisteluun, hiihtoon ja lumikenkäilyyn. Hankkeen tavoitteena on:1.selvittää, missä tilassa reitistöt ovat, 2. koota tiedot olemassa olevista reiteistä ja selvittää, millaiselle verkossa olevalle karttapohjalle/foorumille reitistöt ja niiden varrella olevat palvelut kannattaa koota, 3. verkkoalustan hankkiminen ja valmiiden reittien vieminen sinne, 4.neuvotella maanomistajien kanssa sopimuksista keskeneräisten reittien osalta, 5. selvittää uusien ehdotettavien reittien toteuttamismahdollisuudet maanomistajien kanssa sekä perustamiskustannukset, 6. yhdistää Geopark-kohteet ja niihin liittyvä esittely olemassa oleviin ja suunniteltaviin reitistöihin,7.selvittää yhden tai kahden talvipyöräilyyn soveltuvan reitintoteuttamismahdollisuudet kustannuksineen, 8.ottaa kantaa reittien ylläpitoon tulevaisuudessa. Reitistöjen kehittämistä tehdään kahdessa vaiheessa, joista nyt haettava hanke toteuttaa ensimmäistä osaa. Toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kehitettävien reitistöjen kunnostamista tai uusien reitistöjen perustamistoimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75181

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

15.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt