Hanke
Kehittämishanke - 195985

Puutarhasankarit

ProAgria Etelä-Savo ry

31.03.2022 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Puutarhan sankarit hankkeella pyritään lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta ruuan tuotannosta pellolta pöytään, tätä kautta myös ruoan arvostus kasvaa. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä tukea luonnon monimuotoisuutta. Lapset saavat tietoa ja taitoja, joilla vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Lasten ja nuorten tueksi haetaan yhteisöstä asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat alueellisen verkoston. Yhdessä pyritään lisäämään yli sukupolvien välistä oppimista ja tukemaan alueen yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

195985

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt