Hanke
Investointihanke - 278453

Raippo 1, Lappeenranta laakaista hanke

Saimaan Kuitu Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1000 Mbit/s oleva valokuituverkko Lappeenrannan haja-asutusalueelle (Raippo, Pulsa, Simola, Kanalampi, Korkea-aho ja Myllylä) alueelle. Verkko liitetään Myllylästä Saimaan Kuidun olemassa olevaan verkkoasemaan ja Raippoon rakennetaan viestiasema, joka tukee alueen jatkohankkeita. Hankealueella on 481 kiinteistöä (pysyviä kiinteistöjä 358, Vapaa-ajan kiinteistöjä 89 ja yrityksiä 34). Hankealueen valokuituverkolla varmistetaan alueen maaseudun tasavertainen kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupunkeihin nähden. Valokuituverkko tuo paremman mahdollisuudet yrittämiseen ja etätyöskentelyyn hanke alueelle ja se on suuri edistysaskel alueen kehittämisessä. Verkon kautta saadaan hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet nykyaikaiseen viestintään, viihdepalveluihin, sotepalveluiden perustaksi sekä muihin sähköisiin palveluihin, joiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Viranomaisten verkkopalvelut siirtyvät ja ovat jo osin siirtyneet verkkoon tavoiteltaessa syvällistä ja laaja-alaista digitalisaatiota. Näiden palveluiden perusvaatimus on tiedonsiirtoyhteyden luotettavuus (häiriöttömyys), riittävän lyhyt vasteaika ja riittävä nopeus/kapasiteetti. Valokuituverkolla luodaan myös 5G palveluiden valmius valokuituverkkoon liittyjille ja teleoperaattoreille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278453

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt