Hanke
- 195395

Rakentamisinvestoinnit

Keski-Karjalan Jetina ry

17.02.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla yhdistykset voivat tehdä toiminnassaan tarpeellisia rakennusinves-tointeja. Tämä teemahanke tukee strategiamme painopistettä 1 Viihtyisä asuinympä-ristö ja vilkas yhdistystoiminta sekä 3 Luonto ja ympäristö. Teemahankkeen avulla aktivoidaan uusia pieniä toimijoita mukaan Leader-toimintaan. Tavoitteena on tehdä Leader-rahoitus tutuksi toteuttajille, että hankkeeseen osallistuneet toimijat osaisivat myös jatkossa tarvittaessa hyödyntää Leader-rahoitusta toimintansa kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

195395

Aloituspäivämäärä

17.02.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt