Hanke
Kehittämishanke - 16588

Rautakauden Pirkkala -tapahtuma

Pirkkalan kunta

31.12.2015 - 28.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pirkkalan Tursiannotkossa on viime vuosina tehty useita valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia löytöjä. Näiden löytöjen historiallisen merkityksen tiedostaminen, alueen tunnettuuden edistäminen ja kulttuurimatkailullinen hyödyntäminen edellyttävät pitkäjänteistä työtä ja taloudellista panostusta. Nostaakseen esille Pirkkalankylän alueen rikasta kulttuuriperintöä kulttuuripalvelut suunnittelee Rautakauden Pirkkala -nimistä hanketta. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida Reipissä rautakausiteemasta ammentava vuotuinen tapahtuma Reipin museon ja eläinpihan alueella. Sitä varten haetaan hankeavustusta Kantri ry:ltä. Tapahtuman järjestämisessä pyritään mahdollisimman laajaan yhteistyöhön kolmannen sektorin, paikallisten yritysten ja kunnan eri yksiköiden kanssa. Tapahtuma järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2016. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 tapahtumakokonaisuus laajenee Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Maakuntamuseon alustavat suunnitelmat pitävät sisällään esimerkiksi Pirkkalankylän tulevien arkeologisten kaivausten reaaliaikaisen esittämisen juhlavuoden näyttelyssä Museokeskus Vapriikissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16588

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt