Hanke
Kehittämishanke - 20203

Ravinteet kiertoon – kierrätysravinteet käyttöön

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.01.2016 - 06.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehostetaan kierrätysravinteiden käyttöä Kauhavan ja Järviseudun alueella. Hankkeessa kartoitetaan Kauhavan ja lähialueen käyttökelpoiset lietemäisille orgaanisille lannoitteille soveltuvat varastopaikat (lietealtaat). Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia lietemäisten orgaanisten lannoitteiden käytöstä sekä niiden varastoinnista (yhteisvarastot) ja levitystekniikasta. Pelloilla järjestetään työnäytöksiä sekä havaintolohkoja orgaanisten kierrätyslannoitteiden käytön tehostamiseksi. Hankkeessa tehdään tunnetuksi lietteen vetoletkulevitystä sekä biokaasulaitokselta saatavan lannoitteen käyttöä sekä sen lannoitus- ja maanparannusvaikutusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20203

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

06.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt