Hanke
Kehittämishanke - 22345

Ravinteiden kierron mahdollisuudet maanviljelijälle

ProAgria Keskusten Liitto ry

31.03.2016 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kiertotaloudesta ja ravinteiden kierrosta keskustellaan vahvasti tällä hetkellä Suomessa. Ravinteiden kierto on osa biotaloutta ja Suomen hallituksen kärkihankkeiden sisältöalueisiin kuuluva osa. Sitran Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle (Sitran selvityksiä 99) mukaan ravinteiden kierron lisäarvoksi Suomelle on arvioitu yhteensä 510 miljoonaa euroa. Selvitys tarkastelee ravinteiden kierron arvoa esimerkkien avulla. Alkutuotanto ja maatilayrittäjien toimenpiteet ovat keskeisessä asemassa ravinteiden kierron näkökulmasta. Käytännön esimerkkien esille nostaminen auttaa ymmärryksen lisääntymistä ja helpottaa toimintatapojen muutoksia. Maatilayrittäjien kiinnostus ravinteiden kierron toteuttamiseen lisääntyy sitä enemmän mitä havainnollisemmin yrittäjille pystytään osoittamaan siitä saatavia taloudellisia hyötyjä. Ravinteiden kierron maatiloille tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia on kuitenkin selvitelty vain vähän jo toteutetuissa hankkeissa ja selvityksissä. Ravinteiden kierron tehostaminen ja siihen liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat merkittävä mahdollisuus. Uudenmaan alueen toimenpiteillä on välittömät vaikutukset Itämeren ympäristön tilaan. Alueella on tehty paljon töitä vesiensuojelun hyväksi. Uusi teknologia, paikkatieto, big data, satelliittidata, tarkat viljelytiedot ja uudet arvoverkostot sekä ennustemallit avaavat uusia mahdollisuuksia ravinteiden kierron näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22345

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt