Hanke
Kehittämishanke - 42237

Rehuviljaa entistä edullisemmin

Luonnonvarakeskus

31.03.2017 - 07.01.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rehuviljaa entistä edullisemmin -hankkeen yleistavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteeseen pyritään parantamalla rehuntuotannon kustannustehokkuutta ja kehittämällä toimintamalleja rehuviljan tuotantoon ja käyttöön nautakarjatiloilla. Toimintamallit jalkautetaan kentälle tuottajatilaisuuksissa, tilademostraatioissa, pellonpiennarpäivillä, lehtiartikkeleilla sekä sidosryhmien ja kumppanuushankkeiden järjestämissä tilaisuuksissa. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2017-31.3.2020. Hankkeen työpaketit tähtäävät rehuviljan tuoresäilönnän ja kokoviljasäilörehun käytön edistämiseen. Toiminnassa pyritään edistämään ja lisäämään puitavan rehuviljan tuoresäilöntää hankealueen nautakarjatiloilla ja hakemaan ratkaisumalleja tuoreviljan säilönnässä koettuihin haasteisiin sekä tuottamaan todennettua tietoa tuoresäilötyn rehuviljan tuotosvasteista nautakarjan ruokinnassa. Kokoviljasäilörehun osalta hanke tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa kevätruisvehnän käyttömahdollisuuksista nautakarjatiloilla ja edistää kokoviljasäilörehun käyttöä osana nautakarjatilan kustannustehokasta rehuntuotantoketjua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42237

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt