Hanke
Kehittämishanke - 17164

REKO lähiruokatoimintamallin tiedotushanke

ProAgria Itä-Suomi ry

11.11.2015 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on REKO-lähiruokatoiminnan edistäminen ja toiminnasta tiedottaminen alueella. Toiminnan edistämiseen tarvitaan sekä kuluttajien että tuottajien tietoisuuden lisäämistä ja yrittäjäyhteistyön kehittämistä sekä medianäkyvyyttä. Hankkeella jaetaan tietoa niin kuluttajille kuin yrittäjille REKO-toiminnasta ja tiedotetaan toiminnan tarkoituksesta sekä lainsäädännöstä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17164

Aloituspäivämäärä

11.11.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt