Hanke
Kehittämishanke - 40388

Retkeilijän Keurusselkä

Keurusseudun Luonnonystävät ry

26.01.2017 - 04.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään retkeily- ja luontomatkailumahdollisuuksia Keurusselällä sekä järjestetään järven tilan parantamiseen tähtääviä tapahtumia ja neuvontaa. Hankkeen keskeistä sisältöä ovat Keurusselän retkeilykartta, rantakohteisiin tulevat opastaulut, retkeily- ja siivoustapahtumat, luonto- ja retkeilytiedon keruu- ja koonti sekä tiedotus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

40388

Aloituspäivämäärä

26.01.2017

Loppumispäivämäärä

04.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt