Hanke
Kehittämishanke - 167689

Ruokaketju näkyväksi – Koulutushanke alkutuottajien vastuullisen viestinnän tehostamiseen

ProAgria Oulu ry

31.07.2021 - 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ruoka ja ruoan tuottaminen puhuttavat meitä aina – olimmepa kuluttajia tai tuottajia. Digitalisaation myötä tietoa on saatavilla valtavasti laidasta laitaan. Disinformaation erottaminen faktoista on suuri haaste. Alkutuotannon käytännöistä ja vaikutuksista kertominen kuluttajille olisi tärkeää, mutta se on tuottajille haastavaa resurssipulan ja osin myös osaamattomuuden vuoksi. Tarve tuottajien omasta työstä ja vastuullisuudesta viestimiselle on tunnistettu paitsi asiakastyössä myös eri hankkeissa sekä tuottajakyselyssä. Tuottajat tarvitsevat osaamista ja tukea työnsä näkyvyyden lisäämiseen sekä viestimisen laatuun. Lopullisena päämääränä on mukana olevien alkutuottajien yritystoiminnan kehittäminen paremman viestintä- ja markkinointiosaamisen keinoin. Hankkeen myötä suomalaisen ruuan todelliset ilmastovaikutukset ja vastuullinen tuotanto tulevat esiin, mikä tuo kilpailuetua suomalaiselle tuottajalle ja lisäarvoa tuotteille. Kuluttajat saavat totuudenmukaista tietoa ruuan tuotannosta, jolloin kuluttajien ja tuottajien välinen kuilu kapenee. Vastaavasti elintarvikeketjun verkosto tiivistyy ja eri toimijat löytävät toisensa helpommin. Hankkeella on vaikutuksia koko ruokaketjuun ja alkutuotannon imagoon laajemmin, muun muassa maatalousalan työpaikkojen vetovoima lisääntyy. Hankkeen välittömät tavoitteet ovat: -Tuottajat oppivat vastuullisen imagon rakentumisen perusteet ja sisäistävät sen merkityksen -Tuottajat oppivat viestinnän ja verkostoitumisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä -Tuottajat oppivat selkeitä ja helposti arkiseen työhön istutettavia digitaalisia keinoja, joilla tuodaan joilla tuodaan esiin yrityksen vastuullista toimintaa eri kohderyhmille. -Tuottajat oppivat näkemään säännöllisen viestinnän keskeisenä, luontevana osana yrityksen strategiaa ja vastuullista toimintaa. Tuloksena tuottajat oppivat hankkeen aikana arkeen sopivia viestinnän keinoja ja toimintatapoja, joiden käyttöä he pystyvät jatkamaan itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167689

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt