Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 202141

Ruokinta-automaattien hankinta

Koillis-Suomen Lohi Oy

25.04.2022 - 03.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Joentakasen kalankasvattamon ruokinta-automaattien uusinta uuden luvan mukaiseksi sekä Joutsijärven kalankasvattamon munkkiputkien uusinta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

202141

Aloituspäivämäärä

25.04.2022

Loppumispäivämäärä

03.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt